بررسی راهکارهای توسعه بیمه های زندگی و حوادث

 

             بررسی  راهکارهای توسعه

                           بیمه های زندگی و حوادث                  

 

                 راهکارهای توسعه بیمه های زندگی و حوادث در کارگروه توسعه بیمه های زندگی با حضور کارشناسان صنعت بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

             در دومین جلسه کارگروه توسعه بیمه های زندگی که در محل سندیکای بیمه گران تشکیل شد راهکارهای اجرایی توسعه بیمه های زندگی و حوادث اشخاص در کشور و  در سال 1392 توسط اعضای کارگروه بررسی  و تجزیه و تحلیل گردیدو مقرر شد علاوه بر کمیته های فرعی شرایط عمومی  بیمه های زندگی  و بیمه مستمری سه کمیته تحت عنواین " کمیته آموزش" ، "کمیته بیمه حوادث" و "کمیته هماهنگی با پژوهشکده بیمه " تشکیل و مشکلات و موضوعات ارجاعی در صنعت بیمه در کمیته های تخصصی بررسی و  پیشنهاد ها و را حل های متناسب  به سندیکا ارئه گردد .

               علاوه براین اولین جلسه کمیته شرایط عمومی بیمه های زندگی با حضور نمایندگان شرکت های بیمه دانا ،  ایران ،  آسیا ، پارسیان و رازی در محل شرکت بیمه دانا برگزارو ، بخشی ازمفاد شرایط عمومی بیمه های جامع زندگی اصلاح و تکمیل گردید.

/ 0 نظر / 6 بازدید