عرضه بیمه نامه مسافرتی جدید

بنام خدا

عرضه بیمه نامه مسافرتی جدید

بیمه نامه مسافرت خارج از کشور s .o.s کمک رسان ایران از هفته آینده  از

 طریق کلیه شعب و نمایندگی های شرکت قابل ارائه می باشد.

جزییات موضوع از طریق پورتال شرکت در دسترس همکاران ذیربط قرارگرفته است.

 

 

image002.jpg

 

/ 0 نظر / 3 بازدید