تقدیر و تشکر

 

تقدیر و تشکر از کارشناسان ساعی بیمه های عمر و پس انداز

 

       با توجه به ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 1390  شعب  شرکت بیمه دانا در سراسر کشور،  در رشته بیمه های عمر وپس انداز و مسافرت خارج از کشور، از نظر عملکرد، تعداد بیمه نامه های صادره ، درصد تحقق بودجه ، نحوه تعامل با ستاد و کسب رضایت مشتری ، ده  شعبه در رشته بیمه عمر و پس انداز و سه شعبه در رشته مسافرت خارج از کشور رتبه برتر را کسب نموده اند . لذا بهمین منظور ، از همکاران ذیل بدلیل تلاش و جدیت در کسب این جایگاه ، از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

 

 

 

الف : در رشته بیمه عمر

ردیف

نام شعبه

نام کارشناس

1

امیرکبیر

آقای رحمان باقری

2

سعدی شیراز

خانم سحر ایزدی

3

همدان

آقا ی مرادعلی آذری

4

زاینده روداصفهان

آقای داود توشقانیان

5

انقلاب تهران

خانم زهرا شعبانی

6

آزادی مشهد

خانم گل صنم حقی راد

7

آزادی تهران

آقای سیدعلی اصغر عبادی

8

حافظیه شیراز

خانم زهره محجلین

9

یزد

آقای سیدمحمود طباطبائی

10

مسجد کبودتبریز

خانم نجیبه جهان فرسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب: در رشته بیمه مسافرین خارجی

1

انقلاب

خانم صدیقه مومن نژاد

2

کرج

آقای محسن میری

3

طالقانی

خانم سیده صغرا مهدوی

/ 0 نظر / 6 بازدید