بررسی نحوه اجرای آیین نامه جدید بیمه های زندگی

درکارگروه تخصصی بیمه های زندگی

سندیکای بیمه گران ایران

 

    پیرو ابلاغ آیین نامه جدید بیمه های زندگی به شرکتهای بیمه ، نحوه اجرای آیین نامه جدید بیمه های زندگی طی نشستی در تاریخ 27/10/90 توسط اعضای کارگروه تحصصی بیمه های زندگی در سندیکای بیمه گران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت در این نشست ابتدا جناب آقای نصیری مسئول کارگروه ، گزارشی از نحوه تصویب آیین نامه و مشکلات موجود در آن ارائه نمودند و افزودند که آیین نامه مذکور در سندیکا بررسی و نقطه نظرات اعضای محترم جمع بندی و به کمیسیون تخصصی و کمیسیون نیز مراتب را جهت تصویب شورایعالی بیمه به شورا ارائه نمودند لیکن در هنگام تصویب نظرات کارشناسی سندیکا و کمیسیون تخصصی در آیین نامه مورد استفاده قرارنگرفته است واجرای آیین نامه جدید بدون انجام اصلاحات پیشنهادی برای شرکتهای بیمه مشکل آفرین خواهدبود ، بنابراین مقررشد که موارد اختلاف آیین جدید با موارد پیشنهادی و مصوب کمیسیون تخصصی احصاء و به بیمه مرکزی ایران اعلام تا تدابیر لازم در این باره اندیشیده شود.

ضمناً با توجه به اینکه اجرای آیین نامه جدید و آماده سازی زیرساخت های لازم از جمله برنامه نرم افزاری تهیه فرمها و شرایط ... توسط شرکتهای بیمه ،  در حدود 6 ماه زمان  نیاز دارد ، مقررشد که دراین باره نیز اقدامات مقتضی به عمل آید.

/ 0 نظر / 4 بازدید