بیمه حوادث نوروزی

 

 بیمه حوادث نوروزی

 بخشنامه 254 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

  

       بخشنامه شماره  254 مدیریت بیمه های عمر و پس

انداز در باره  اجرای طرح بیمه حوادث نوروزی به شعب

بیمه دانا  سراسر کشور ابلاغ گردید.

    نمایندگان محترم می توانند جزییات  بخشنامه مذکور را

از شعبه ذیربط خود دریافت نمایند.

/ 0 نظر / 3 بازدید