بیمه های زندگی مبادله دارایی های حقیقی است

 

مدیرعامل بیمه دانا در همایش ملی سلامت،بیمه و بانک:

بیمه های زندگی مبادله دارایی های حقیقی است

 

 

 آقای دکتر کاردگر عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در همایش ملی سلامت،بیمه و بانک که در محل دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد سخنرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا،وی که با ارائه مقاله «ارزش یا قیمت» روز هشتم بهمن ماه در این همایش سخن می گفت،نقطه شروع مبادله را سلایق و خواسته های فردی و هدف نهایی مبادله را همگرایی و همسویی خواست ها و نیازهای متضاد و متنوع به سمت ایجاد و تحکیم بنیان های «منافع مشترک» دانست و اظهار داشت: مبادله زمانی محقق می شود که حداقل اشتراک در،خواست ها و نیازهای متضاد ایجاد گردد.

آقای دکتر کاردگر طراحی قوانین را منبعث از منافع مشترک ذکر کرد و افزود: ما دو نوع دارایی داریم. اول دارایی های عینی که همان دارایی های ملموس و مادی است ودوم دارایی های حقیقی که مبتنی بر ارزش های انسانی منبعث از ارزش های الهی         می باشد.

آقای دکتر کاردگر در توضیح مطلب، دارایی های عینی را همان قیمت (price) ودارایی های حقیقی را ارزش(Value) خواند و درباره روش سنجش دارایی ها گفت: دارایی های عینی،استخراج قیمت از قوانین عرضه و تقاضا و دارایی های حقیقی چون منشاء انسانی دارد،بنابراین قوانین عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت آن نیست و باید ارزش یابی شود.

وی با تشریح شروط لازم برای تحقق مبادله دارایی های حقیقی و ویژگی های مبادله اظهار داشت: بیمه های زندگی،مبادله دارایی های حقیقی است که شرط تحقق آن مبتنی بر بیشترین منافع مشترک،رضایت مندی طرفین و پایداری مبادله،فقط در پرتو نگرش است.

/ 0 نظر / 4 بازدید