اصلاحات پیشنهادی آیین نامه جدیدبیمه های زندگی ومستمری

اصلاحات پیشنهادی آیین نامه جدیدبیمه های زندگی ومستمری

 

              جلسه کارگروه توسعه بیمه های زندگی بمنظور اصلاح آیین نامه بیمه های زندگی و مستمری در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل شد .

در این جلسه ابتدا آقای سعید نصیری مسئول کارگروه توسعه بیمه های زندگی گزارش جلسات مشترک  برگزار شده با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  را درباره موضوع اصلاح و تکمیل آیین نامه جدید بیمه های زندگی ومستمری به اعضای کارگروه ارائه نمودند و در ادامه چند ماده از مواد آیین نامه مذکور قرائت و پیشنهادات اصلاحی  اعضای شرکت کننده  جهت ارسال به بیمه مرکزی جمع بندی گردید.

شایان ذکر است در این جلسه نمایندگان ومسئولان بیمه های عمر شرکت های بیمه  دانا ، ایران ، کارآفرین ، سامان ، پارسیان ، دی ، البرز ، کوثر ، ما ، آسیا ، نوین ، میهن ، رازی و .... شرکت داشتند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید