انتشار کتاب دانستنی های بیمه زندگی و حوادث

 

انتشار کتاب

دانستنی های بیمه زندگی و حوادث

 danes.jpg

   کتاب " دانستنی های بیمه زندگی و حوادث "، جلد سوم از مجموعه دانستنی های بیمه ، توسط انتشارات پوشش گستر چاپ و منتشر شد.

    کتاب مذکور حاصل تجمیع دو کتاب قبلی با عناوین" دانستنی های بیمه زندگی" و " دانستنی های بیمه حوادث " است که با توجه به تغییرات بعمل آمده در مقررات بیمه های زندگی و حوادث بموجب آیین نامه های "بیمه های زندگی و مستمری" و  "شرایط عمومی بیمه های حوادث اشخاص" مصوب شورای عالی بیمه ، بازنگری ودر یک مجموعه ارائه شده است.

   کتاب دانستنی های بیمه زندگی و حوادث به همت سه تن از کارشناسان با سابقه صنعت بیمه آقایان : علی اعظم محمد بیگی ، عباس رنجبر کلهرودی و مفید امینی تدوین  و در دو بخش بیمه های زندگی و بیمه حوادث ، تهیه و تنظیم گردیده است و هر بخش نیز شامل چهار سرفصل شامل: اصطلاحات ، تعاریف و مقررات ، مدارک مربوط، مقررات مرتبط و گزیده ای از مقررات تامین اجتماعی در هر دو رشته بیمه زندگی و حوادث  می باشد.

این کتاب برای کلیه افرادی که  که در رشته بیمه زندگی به ویژه بیمه‌های عمر و پس‌انداز  و حوداث فعالیت می‌کنند و نیز  برای کسانی که به هر دلیل مایلند اطلاعاتی را در این رشته هاکسب کنند از جمله نمایندگان ، کارگزاران بیمه ، بازاریابان و دانشجویان راهگشا خواهد بود .

/ 0 نظر / 5 بازدید