برگزاری دوره آموزش تخصصی بیمه های عمر و پس انداز

 

برگزاری دوره آموزش تخصصی

 بیمه های عمر و پس انداز در شعب همدان و اصفهان

 

 بمنظور ارتقاء دانش و تجربه نمایندگان و کارشناسان شعب همدان و اصفهان در رشته بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی و نیز معرفی بیمه نامه جدید ارمغان زندگی خانواده ،  دوره آموزش تخصصی یک روزه بیمه های عمر و پس انداز با همکاری شعب همدان و اصفهان بصورت جداگانه برگزار شد.

               در دوره های آموزشی فوق الذکر آخرین تحولات صورت گرفته در رشته  بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی شرکت بیمه دانا و طرحهای جدید در دست اجرا تشریح گردید وبه سوالات و ابهامات مطروحه نیز پاسخ داده شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید