کمک‌های غیر نقدی و بیمه‌ای بهترین راه حمایت از قدرت خرید خانوار است

راهکارهای کارشناسان برای جبران کاهش قدرت خرید مردم/۱۵
فلاح: کمک‌های غیر نقدی و بیمه‌ای بهترین راه حمایت از قدرت خرید خانوار است

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باید تخصیص منابع برای جبران آسیب‌های ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی ضابطه‌مند باشد، پیشنهاد داد: پوشش‌های بیمه‌ای، خدماتی و کمک‌های غیرنقدی در شرایط فعلی بهتر از تزریق نقدینگی است.

خبرگزاری فارس: فلاح: کمک‌های غیر نقدی و بیمه‌ای بهترین راه حمایت از قدرت خرید خانوار است

 

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه قشر آسیب‌پذیر باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجه به اقشار آسیب پذیر را مورد توجه قرار خواهد داد تا آسیب‌های اقتصادی و تورم فشار کمتری بر آن‌ها تحمیل کند.

فلاح افزود: پیش از اینکه درباره جامعه هدف و افرادی که واجد شرایط دریافت کمک‌های دولت هستند اطلاعات درستی گردآوری شود، طرح پرداخت کمک هزینه کار درستی نبوده، باید با در نظر گرفتن آثار تورمی تزریق این مقدار نقدینگی به جامعه تدبیری اندیشیده و سپس اقدام کرد.

وی با تأکید بر اینکه تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال و پرداخت آن به مردم به جامعه آسیب خواهد زد، تصریح کرد: پرداخت غیرنقدی و حمایت‌های معنوی از خانوار از جمله پوشش‌های بیمه‌ای و خدماتی بهترین راهکار برای این امر است، چراکه نباید با تزریق پول به نقدینگی و تورم بیش از حد در کشور دامن زده شود.

فلاح با اشاره به اینکه پرداخت مبالغ باید تابع ضوابط، قانون، تدبیر، طرح و یا نظام برنامه‌ریزی شده‌ای باشد، گفت: اگر این کمک بدون مطالعه و ضابطه و صرفاً پول گذاشتن به جیب مردم انجام گیرد، نیازمند و بی‌نیاز در آن معین نشوند و نتایج اجرای این کمک اندیشیده نشده باشد، مطمئناً خسارت آن در آینده نزدیک بیشتر از نفع آن خواهد بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید