بخشنامه 238

     بنام خدا

 

بخشنامه 238 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مورخ 24/2/1392 در باره

نحوه توزیع جلد چرمی بیمه نامه ارمغان زندگی  به شعب شرکت ابلاغ گردید. 

 c2647_____.jpg

متن و جزییات بخشنامه مذکور از طریق پرتال در دسترس همکاران محترم

می باشد.

/ 0 نظر / 21 بازدید