ششم در منطقه , پنجاه و پنجم دردنیا و 6 پله صعود

ششم در منطقه , پنجاه و پنجم دردنیا و 6 پله صعود

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش تحلیلی آمار صنعت بیمه کشور در سطح بین المللی طی ۵ سال اخیر را منتشر کرد.


به گزارش ریسک نیوز از  اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، در این گزارش اهم آمارها به تفکیک شاخص های مختلف در بازار بیمه کشور با بازار بیمه جهان قابل مقایسه است. منبع اصلی مورد استفاده در این گزارش، گزارش سالیانه نشریه زیگما  به همراه سالنامه آماری صنعت بیمه در سال ۱۳۹۱ است.

در سال ۱۳۹۲، حق بیمه های رشته زندگی نسبت به سال گذشته با حدود ۴۴ درصد افزایش به ۸/۱۴ هزار میلیارد ریال رسید و در  مقایسه با پنج سال گذشته ۶/۴ برابر شد.

- طی پنج سال اخیر، سهم بیمه زندگی از پورتفوی بازار، از رقم ۹/۶% به ۱/۹ درصد رسید.

- با وجود افزایش سهم از بیمه زندگی در کشور طی پنج سال اخیر (با رقم متوسط ۸%)، این میزان در مقایسه با مقدار دنیا (به میزان متوسط ۵۷%) و از سطح منطقه (با میانگین ۲۶ %) به مراتب پائین‌تر است.

- مطابق آخرین آمارها، کشور ما بر مبنای حق بیمه تولیدی رشته زندگی، مشابه سال قبل جایگاه ۶  ام را در سطح منطقه حفظ نموده  و در رده‌بندی کشورهای دنیا در مکان ۵۵ قرار گرفته است که ۶ پله نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته است.

/ 0 نظر / 27 بازدید