شاخص امید به زندگی در ایران

 

شاخص امید به زندگی در ایران

 آز آنجاییکه سن و سال و  وضعیت جمعیتی کشور برای عرضه کنندگان بیمه های عمر  از مبانی اساسی در عرضه بیمه  بشمار می آید , آخرین وضعیت این آمار از زبان مدیرکل محترم آمار ثبت احوال کشور بشرح زیر اعلام گردیده است

مدیرکل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال کشور گفت: شاخص امید به زندگی در کشور، به طور متوسط بین زنان و مردان به ۷۱ و نیم سال افزایش یافت.
شاخص امید به زندگی در کشور در سال ۹۰ در مناطق شهری برای مردان به ۷۰.۵ سال و برای زنان به ۷۳.۱۵ سال افزایش یافته است.
وی گفت: در این مدت، امید به زندگی در مناطق روستایی نیز برای مردان به ۶۷.۹۸ سال و برای زنان ۶۹.۹ سال افزایش یافته است.
محزون اضافه کرد: افزایش سطح آگاهی و تحصیلات، افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی و بهبود بهداشت و درمان در کشور از عوامل اصلی افزایش امید به زندگی در کشور است.
محزون در ادامه گفت: بر اساس آمار اعلام شده، جمعیت کشور حدود ۷۵ میلیون نفر است که بر این اساس، ۴۰ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۳۰ تا ۶۴ سال، ۳۳ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال و ۴.۵ درصد جمعیت کشور در گروه ۶۵ سال به بالا قرار دارند و بقیه نیز در گروه جمعیتی زیر ۱۵ سال قرار دارد.
وی افزود: ۲۴ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارد که این گروه کسانی هستند که نیاز به بازار کار دارند و باید برای آنان برنامه ریزی دقیقی شود.
مدیرکل دفتر آمار جمعیتی ثبت احوال کشور، میانگین سن جمعیت کشور را ۲۴ سال بیان کرد.
.
وی گفت: در ۵۰ سال اخیر جمعیت کشور ۴ برابر شده به طوری که از ۱۸.۹ میلیون نفر در سال ۳۵ به ۷۵ میلیون نفر در سال جاری رسیده است.
محزون اضافه کرد: ۷۰ درصد جمعیت کشور در مناطق شهری و بقیه نیز در مناطق روستایی زندگی می کنند.
محزون گفت: ۱۳.۸ درصد فوتی ها مربوط به افراد بالای ۸۵ سال است؛ مشکلات قلبی و ریوی، سرطان و تومورها مهمترین علل فوت بوده است..

http://www.tabnak.ir/fa/news/214398/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

/ 0 نظر / 5 بازدید