رشد بیمه های زندگی و حوادث در سال 1389

 

رشد بیمه های زندگی و حوادث در سال 1389  

بینا- آمارهای اولیه حکایت از آن دارند که رشد بیمه‌های اختیاری در ایران از رشد بیمه اجباری شخص ثالث پیشی گرفت و سهم رشته‌های غیراجباری از مجموع حق بیمه بازار به 59 درصد رسید.
به گزارش بینا، در حالی که میانگین رشد صنعت بیمه کشور در سال 1389 حدود 28 درصد بوده است، متوسط رشد بیمه‌های اختیاری در این سال بیشتر از بیمه اجباری شخص ثالث بوده است.
بیمه شخص ثالث که طبق قانون داشتن آن برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری است با رشدی حدود 21 درصد در سال 1389 کمتر از میانگین رشد حدود 28 درصدی صنعت بیمه رشد داشته است؛ اما در همین سال، بیمه‌های اختیاری ( شامل مجموع رشته‌های بیمه‌ای به جز بیمه اجباری شخص ثالث) به طور متوسط از رشدی معادل 32 درصد برخوردار شده‌اند و در برخی از رشته‌های بیمه از جمله بیمه درمان،‌ میزان رشد حدود 80 درصد، بیمه‌های زندگی حدود 43 درصد و بیمه حوادث حدود 100 درصد بوده است.
به این ترتیب، در سال 1389 سهم بیمه‌های اختیاری از کل حق بیمه‌های بازار بیمه کشور به 59 درصد رسید که در مقایسه با سهم 57 واحدی سال پیش از آن حدود 2 واحد افزایش یافته که از حد مورد انتظار بیشتر است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید