cd دومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی

 مجموعه cd  های دومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی

 

 

مجموعه سی دی های سخنرانان " دومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی "   شرکت بیمه دانا که در تاریخ21 آبان 1391 در تهران و با جضور 400 نفر از  کارشناسان ، نمایندگان و کارگزاران بیمه برگزار گردید  در دست تکثیر  می باشد.

شرکت کنندگان سمینار می توانند مجموعه سی دی مذکور را از شعبه محل فعالیت خود در استان ذیربط درخواست نمایند.

/ 0 نظر / 5 بازدید