بخشنامه 252

بنام خدا

بخشنامه 252 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بخشنامه 252  مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در باره

 استفاده از فرم جدید بیمه حوادث انفرادی و شرایط عمومی

 جدید بیمه های حوادث اشخاص به کلیه شعب شرکت ابلاغ

 گردید.

متن و جزییات بخشنامه  مذکور از طریق پرتال شرکت

 دردسترس همکاران محترم می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید