ابلاغ بخشنامه 195 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بنام خدا

 

ابلاغ بخشنامه 195 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 

 

بخشنامه 195  مورخ 19/10/1390 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در باره نحوه تکمیل فرم تنظیم صورتجلسه کمیته خسارت بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی به کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید.

متن و جزییات بخشنامه  مذکور از طریق پرتال شرکت دردسترس همکاران محترم می باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید