شرکت مدیر بیمه های عمر و پس انداز در برنامه سلام تهران

بنام خدا

شرکت مدیر بیمه های عمر و پس انداز در

برنامه سلام تهرانآقای عباس رنجبر کلهرودی ، مدیر بیمه های عمر و پس انداز در تاریخ 92/8/5 در برنامه سلام تهران شرکت نموده و به سوالات مجری محترم جناب آقای امیر احمدی در باره مزایای بیمه های عمر و پس انداز و بیمه ارمغان زندگی پاسخ دادند.

2.png

 

 

index.png

 


 

/ 0 نظر / 6 بازدید