بخشنامه 193 مدیریت بیمه های عمر و ژس انداز

بنام خدا

نحوه دریافت حق بیمه های معوق بیمه گذاران

 

   بخشنامه شماره 193مورخ 29/9/1390 مدیریت بیمه های عمر  و پس انداز در باره  نحوه دریافت حق بیمه معوق بیمه گذاران محترم شرکت   به کلیه شعب و واحدهای صدور شرکت  ابلاغ گردید

  مفاد بخشنامه از طریق پرتال شرکت در دسترس همکاران محترم ذیربط قرارگرفته است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید