مدیر عامل جدید بیمه پارسیان

 

آقای هادی اویار حسین مدیرعامل سابق بیمه دانا،

 به عنوان مدیرعامل جدید بیمه پارسیان تعیین و معرفی شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، 12 روز بعد از اعلام بازنشستگی هادی اویارحسین از سمت مدیرعاملی بیمه دانا و معرفی ابراهیم کاردگر به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت   وی جانشین حسین کریم خان زند در سمت مدیرعاملی بیمه پارسیان شد. کریمخان زند از زمان تاسیس بیمه پارسیان ، مدیرعامل این شرکت بود.

/ 0 نظر / 5 بازدید