برگزاری دهمین نشست کار گروه توسعه بیمه های زندگی

برگزاری دهمین نشست کار گروه توسعه بیمه های زندگی  
مفاد مجموعه شرایط عمومی بیمه‌های زندگی توسط اعضای کار گروه مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردیدکه مراتب جهت اقدامات بعدی از طرف سندیکا بیمه گران ایران به شورای عالی بیمه ارسال گردد.

صنعت بیمه - دهمین نشست کار گروه توسعه بیمه های زندگی با حضور نمایندگان شرکت های بیمه در محل سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد .


عباس رنجبر کلهرودی عضو کارگروه و دبیر کمیته تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمه های زندگی با اعلام خبر مذکور افرود: در دهمین جلسه کار گروه توسعه بیمه های زندگی ابتدا نامه شرکت بیمه سرمد در خصوص نحوه اجرای آیین نامه شماره 54 ( نمایندگی فروش بیمه زندگی ) و مشکلات آن توسط آقای سعید نصیری دبیر کارگروه توسعه بیمه های زندگی مطرح گردید و سپس گزارش دبیر کمیته تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمه های زندگی ارائه شد و مفاد مجموعه شرایط عمومی بیمه‌های زندگی توسط اعضای کار گروه مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردیدکه مراتب جهت اقدامات بعدی از طرف سندیکا بیمه گران ایران به شورای عالی بیمه ارسال گردد.


دبیر کمیته تدوین و بازنگری شرایط عمومی بیمه‌های زندگی در ادامه یادآور شد: مجموعه شرایط عمومی بیمه‌های زندگی شامل بیمه عمر جامع ، بیمه‌های عمر و پس انداز ، بیمه تمام عمر و بیمههای خطر فوت است که طی 28 جلسه کارشناسی در کمیته مذکور تدوین و بازنگری گردیده و امید است با تصویب آن از طریق شورای عالی بیمه ، ابهامات و مشکلات ناشی از عدم وجود شرایط عمومی استاندارد در بیمه های زندگی مرتفع گردد.
 

/ 0 نظر / 31 بازدید