ارسال پیامک به بیمه گذاران بیمه های زندگی

ارسال پیامک

 به بیمه گذاران بیمه های زندگی

   بمنظور اطلاع رسانی سریع به بیمه گذاران محترم  بیمه های عمر و پس انداز  بیمه دانا که اقساط خود را  پرداخته اند  ؛ سامانه ارسال پیامک  بیمه های زندگی از هفته جاری فعال گردیده است  و اطلاعات پرداخت حق بیمه به بیمه گذاران محترم اعلام می گردد.

سایر اطلاعات مربوط به  سامانه مذکور از طریق شعب به اطلاع نمایندگان و بیمه گذاران محترم خواهد رسید. 

/ 0 نظر / 5 بازدید