بخشنامه 236 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بنام خدا

ابلاغ بودجه سال 1392

a8729_Presentation133355.jpg

 

 

           بخشنامه 236 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مورخ 26/1/1392 

در باره  بودجه مورد انتظار شعب و نمایندگان سراسر کشور در رشته های بیمه

 های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور  در سال 1392

به کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید. 

متن و جزییات بخشنامه مذکور از طریق پرتال شرکت در دسترس

 همکاران محترم می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید