ابلاغ بخشنامه 196 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 

ابلاغ بخشنامه 196 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 

 

 

 

بخشنامه 196  مورخ 25/10/1390 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در باره

 نحوه ارایه چک های پرداخت سرمایه و خسارت بیمه های عمر و پس انداز

 توسط شعب ونمایندگان شرکت به کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید.

 

متن و جزییات بخشنامه  مذکور از طریق پرتال شرکت دردسترس همکاران

 محترم می باشد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید