بنام خدا

 

نحوه توزیع  سهمیه  برشور های بیمه های عمر و پس انداز و

 ارمغان زندگی سه ماهه چهارم سال 139 به شعب اعلام گردید

 

  

 

طی نامه ای از طرف مدیریت بیمه های عمر و پس انداز ، نحوه توزیع بروشورهای معرفی بیمه های عمر و پس اندازو ارمغان زندگی و سهمیه هریک از شعب و نمایندگان ذیربط در سه ماهه چهارم سال 1390 تعیین و به کلیه شعب اعلام شد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید