برگزاری اولین نشست کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه های زندگی

دبیر کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه‌های زندگی خبر داد :

دبیر کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به برگزاری اولین نشست کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه‌های زندگی گفت: برنامه‌های کمیته در سال جاری مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

خبرگزاری فارس: بررسی شرایط عمومی بیمه عمر در اولین جلسه کمیته بازنگری

عباس رنجبر کلهرودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برگزاری اولین نشست کمیته با حضور نمایندگان شرکت های بیمه مذکور ضمن اعلام  این  خبر اظهار داشت: کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه های زندگی به منظور بازنگری توسط کارگروه توسعه بیمه های زندگی سندیکای بیمه گران ایران با بیش از 10 عضو مرکب از متخصصین بیمه شاغل در بخش بیمه‌های زندگی تشکیل شده است.

دبیر کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه‌های زندگی سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: هدف از تشکیل این کمیته بازنگری در مقررات جاری بیمه‌های زندگی و ارائه پیشنهادات اصلاحی در این خصوص است.

وی افزود: در اولین نشست کمیته که با حضور نمایندگان شرکت‌های بیمه دانا، ایران، آسیا، پارسیان، معلم و دی در شرکت بیمه دانا برگزار شد، برنامه‌های کمیته در سال 1393 به شرح زیر مورد موافقت اعضای حاضر  قرارگرفت.

1- تدوین، اصلاح و بازنگری شرایط عمومی بیمه‌های بشرط حیات

2-تدوین، اصلاح و بازنگری شرایط عمومی بیمه‌های تکمیلی بیمه‌های زندگی

3- تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون بیمه‌های زندگی و پیشنهاد آن از طریق سندیکای بیمه گران ایران به مراجع ذیربط 

رنجبر ادامه داد: در نشست مزبور بخشی از شرایط عمومی بیمه عمر بشرط حیات شامل انواع بیمه‌های مستمری و تشکیل سرمایه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت

/ 0 نظر / 27 بازدید