بخشنامه های جدید

بنام خدا

بخشنامه 244 و 245 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

1-ارسال دستورالعمل صدور بیمه های زندگی و ارمغان زندگی و

 ارمغان زندگی خانواده

2- ارائه بیمه ارمغان زندگی خانواده ( بیمه مشترک)

presentation1999.jpg

بخشنامه های 244 و 245 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مبنی بر ابلاغ دستورالعمل صدور بیمه های زندگی و بیمه نامه ارمغان زندگی ( بیمه مشترک) به شعب سراسر کشور ابلاغ گردید.

متن بخشنامه ها و دستورالعمل های پیوست از طریق پورتال شرکت در دسترس می باشد.

/ 0 نظر / 19 بازدید