تقدیر از همکاران

تشویق و قدر دانی از همکاران

 

    با پیشنهاد مدیریت بیمه های عمر و پس اندازو موافقت معاونت محترم اشخاص و و همچنین موافقت و دستور مدیریت محترم عامل شرکت بیمه دانا  از زحمات 21 نفر از کارشناسان ساعی و پرتلاش شرکت  بشرح زیر قدردانی و تشویق بعمل آمد.انتخاب همکاران برگزیده بر اساس میزان تولید حق بیمه و تحقق بودجه و رشد حق بیمه در سال 1389 انجام پذیرفته است. بهمین منظور مبالغی نیز بعنوان پاداش نقدی به همکاران مذکور پرداخت خواهد شد.

    

 

" اسامی همکاران  تشویق شده"

 

ردیف

نام کارشناس

1

خانم ایزدی

2

خانم حقی راد

3

آقای توشقانیان

4

خانم جهان فرسا

5

آقای طباطبائی

6

آقای عبادی

7

آقای باقری

8

آقای اشرفی دهکردی

9

آقای آذری

10

خانم مهدوی

11

آقای مکاری

12

خانم شاکرمی

13

خانم رسولی

14

آقای بهشتی

15

خانم جلیلی

16

خانم محجلین

17

خانم حاتمی

18

آقای الماسی

19

خانم مهتابی

20

آقای جوکار

21

خانم محرم پور

/ 0 نظر / 2 بازدید