بخشنامه 259 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بخشنامه 259

مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

      بخشنامه 259 مورخ 15/2/93 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مبنی بر

 راه اندازی نرم افزار فناوران در رشته بیمه مسافرت خارج از کشور در شعب و

 نمایندگی های شرکت در سراسر کشور به شعب ابلاغ گردید.

    جزییات بخشنامه مذکور از طریق شعب در دسترس نمایندگان قرارخواهد

 گرفت.

 

 

/ 0 نظر / 130 بازدید