بخشنامه های 212 و 213 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 

بخشنامه 213 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

انعقاد قرارداد بیمه مسافرت خارج از کشور با شرکت رایس شوتز (REISE-SCHUTZ )

 

بخشنامه 213  مورخ 19/7/1391 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در باره

 بیمه مسافرت خارج از کشور رایس شوتز ( ) و نحوه صدور آن از 23/7/1391

  به کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید.

متن و جزییات بخشنامه  مذکور از طریق پرتال شرکت دردسترس همکاران

 محترم می باشد.

 

 

بخشنامه 212 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 فرم های مورد استفاده در بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی

 

بخشنامه 212  مورخ 12/7/1391 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در باره

 نحوه درخواست فرم های مورد نیاز انبار شرکت و نمونه فرم ها ی مورد عمل

  به کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید.

 

متن و جزییات بخشنامه  مذکور از طریق پرتال شرکت دردسترس همکاران

 محترم می باشد.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید