تقدیر از نمایندگان و کارگزاران برتر

تقدیر از نمایندگان و کارگزاران برتر بیمه دانا 

 

         مدیریت بیمه های عمر و پس انداز با اهداء‌ لوح تقدیر از نمایندگان و کارگزارانی که بالاترین عملکرد را در سه ماهه اول سال 1392 در رشته های بیمه های عمر وپس انداز ،‌ حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور داشته اند به شرح ذیل تقدیر نمود.

رشته بیمه های عمر و پس انداز

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد

رتبه

1

جناب آقای بهزاد روان

(مشاورین پایاب نگر)

2207

اول

2

سهام عدالت ایمن پوشش دانا-1488

6012

دوم

3

جناب آقای مهدی یوسفی ذکریا

1750

سوم

4

جناب آقای رضا قزوینه

1915

چهارم

5

جناب آقای مجید اسودی      

  (آتیه سازان سبز دانا)

5008

پنجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بیمه های حوادث انفرادی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد

رتبه

1

جناب آقای ولی بابائی

1522

اول

2

جناب آقای قاسم افراسیابی

1141

دوم

3

جناب آقای مهدی سروی

1908

سوم

4

جناب آقای مکی دریس آوی

8162

چهارم

5

جناب آقای شهرام شمسی پور

1947

پنجم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

بیمه  مسافرت خارج از کشور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد

رتبه

1

جناب آقای علیرضااخوان روفیگر

1413

اول

2

جناب آقای محمدتقی شجاعی راد

322

دوم

3

جناب آقای محمدباقر اشرافی

1774

سوم

4

سرکار خانم مرضیه رمضان زاده

631

چهارم

5

سرکار خانم آقای نسرین ارجلو

208

پنجم

 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید