وضعیت چند شرکت بیمه بحرانی است

وضعیت چند شرکت بیمه بحرانی است | چاپ | دوشنبه 06 تیر 1390 ساعت 09:25

بینا- رییس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا اعلام کرد که هم اکنون برخی از شرکت های بیمه در حالت بحرانی قرار دارند و در حال خودکشی اند.
فضل الله معظمی به اعتبار با اشاره به ارائه نرخ های غیرفنی از سوی برخی شرکت ها اظهار داشت: این شرکت های بیمه دارند با آینده و سرنوشت خود بازی می کنند و نتیجه کار آنها حداقل دو سال دیگر مشخص خواهد شد.
وی با بیان این نکته که این شرکت ها باید تمرین کنند و رقابت را یاد بگیرند، ادامه داد: اگر یک شرکت بیمه در نتیجه ارائه نرخ های کارشناسی نشده، گرفتار شود حواس شرکت های دیگر جمع خواهد شد.
رییس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به سهم 47 درصدی بیمه ایران از بازار بیمه کشور، تاکید کرد: ممکن است این شرکت اشتباهی کند که آن اشتباه به دلیل بزرگی شرکت، خود را نشان ندهد ولی شرکت های دیگر اگر وارد این وادی شوند، برای آنها بسیار خطرناک خواهد بود زیرا این گونه شرکت ها نمی توانند ریسک های بزرگ را تحمل کنند.
معظمی با تاکید بر این نکته که سرمایه شرکت های بیمه در مقابل ریسک هایی که می گیرند بسیار کم است، اضافه کرد: این شرکت ها در رقابت بسیار احساسی عمل می کنند که ممکن است تمام سرمایه آنها را از بین ببرد.
وی سود شرکت های بیمه از محل عملیات بیمه گری را بسیار پایین و در حد صفر دانست و اظهار داشت: سود اغلب شرکت ها از محل عملیات سرمایه گذاری به دست می آید بنابراین نگاه شرکت های بیمه باید به سوی این بخش باشد.
معظمی با اشاره به توقف عملیاتی شدن افزایش نرخ دیه از سوی قوه قضاییه، گفت:خوشبختانه بیمه آسیا تقریبا تمامی خسارت های دیه مربوط به قبل را در سه ماهه اول سال جاری پرداخت کرده و چیزی نمانده است که به تغییر نرخ برخورد کند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
رامش

با این وضع که بیمه آسیا پیش می رود قبل خودکشی دیگر بیمه ها حذف می شود