برگزاری هفت دوره آموزشی فنی و تخصصی

برگزاری هفت دوره آموزشی فنی و تخصصی

 image002.jpg

   به منظور ارتقاء دانش و انتقال  تجربیات به کارشناسان ،‌نمایندگان ،  بازاریابان در باره  صدور و  فروش بیمه های عمر وپس انداز و همچنین آشنایی بیمه گذاران وزارت نیرو  با بیمه های  تمام عمر شرکت ؛ در سه ماهه گذشته 7 دوره آموزشی توسط مدیریت بیمه های عمر و پس انداز و با همکاری و هماهنگی  شعب ذیربط و مدیریت محترم آموزش ،  مدیریت محترم هماهنگی امور شعب و نمایندگان  و انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا در استانها ی مختلف به شرح ذیل برنامه ریزی و برگزار گردید .

1-     برگزاری دوره فروش و بازاریابی بیمه های عمر و پس انداز جهت نمایندگان محترم شعبه ارومیه با همکاری سرکار خانم محمدیان رییس انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا  و جناب آقای رضا قزوینه نماینده بیمه دانا و عضو انجمن MDRT  .

2- برگزاری دوره آموزش فنی صدور بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور جهت نمایندگان و کارشناسان محترم شعبه قزوین توسط جناب آقای بهنام فر .

3- برگزاری دوره آموزش صدور بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور جهت نمایندگان و کارشناسان  محترم شعبه کرمانشاه توسط جناب آقای بهنام فر .

4- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بیمه های تمام عمر وزارت نیرو جهت نمایندگان و کارشناسان محترم شرکت های تابعه وزارت نیروسیستان و بلوچستان توسط جناب آقای حقیقتی .

5- برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش وصدور بیمه های عمر در شعبه یاسوج جهت نمایندگان محترم شعبه یاسوج توسط جناب آقای حقیقتی و جناب آقای مهدی سروی.

6- برگزاری همایش بیمه های عمر و پس انداز و آتش سوزی  جهت آشنایی کارکنان محترم شرکت گاز  شهر امیدیه اهواز با بیمه های ارمغان زندگی توسط نمایندگی خانم بابادی با همکاری شعبه اهواز

 

 

clip_image007.jpg

شایان ذکر است  در پایان  دوره مذکور جوایزی  بقید قرعه از طرف نمایندگی خانم بابادی  به تعدادی از حضار اعطا گردید.

7- برگزاری دوره آموزش بازاریابی و فروش بیمه های عمر جهت نمایندگان شعبه کرمان در شعبه کرمان توسط جناب آقای مهدی سروی .

8- برگزاری دوره آموزشی بازاریابی و فروش وصدور بیمه های عمر در تهران جهت نمایندگان محترم  شعب امام حسین (ع) و مهرنژاد تهران  توسط مدیریت  بیمه های عمر و پس انداز و نمایندگی آقای آقایی .

9- برگزاری دوره آموزشی انتقال تجارب بازاریابی فروش بیمه های عمر جهت نمایندگان محترم شعبه قم توسط جناب آقای آقایی.   

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید