بیمه عمر و فراسوی روزهای نیامده؛

  بیمه عمر و فراسوی روزهای نیامده؛ با بیمه زندگی آینده خانواده خود را بیمه کنیم     بیمه آنلاین : بی شک رواج و توسعه فرهنگ بیمه به خصوص بیمه عمر، آینده هر انسانی را با امنیت و آرامش روبرو خواهد ساخت و امید به زندگی را در درون او بیمه خواهد کرد. داستان عمر آدمی همواره داستان یک گذار واقعی به سرزمین های ناشناخته و نا معلوم و زمانهایی نیامده است که دائماً بیش از رسیدن زمان موعود صدای گامهایش در درون هر انسانی انعکاس می یابد و هر انسانی را نگران آینده خود و خانواده اش می سازد.

صدای گام روزهایی که دارند جلو می آیند و به او هشدار می دهند که زندگی را سرسری نگیرد و نگوید "این نیز می گذرد " زیرا زندگی هر انسان متعهدی که پایبند  خانواده است نیاز به پشتوانه دارد و ار آنجاییکه هیچ کسی خبر از آینده خویش ندارد بیمه عمر می تواند بهترین توشه روزهای آتی اش باشد.
فرهنگ سازی در توسعه هرچیزی از مقدمات اولیه و بنیادی است، حال آنکه بحث بیمه عمر و رواج  این امر در زندگی روزمره همه شهروندان ایرانی است باید پیش از هر چیزی زمینه های اعتماد و نیازهای ندانسته اش را نسبت به آینده نشانش داد تا خاطرش برای همیشه جمع و نفسش مطمئن باشد.
بدون فرهنگ سازی، القای هر چیزی  به خصوص در جامعه امری تقریباً محال است؛ در جهانی که امروز ما  در آن زندگی می کنیم و هیچ کسی هم از آینده اش خبر ندارد، واقعاً بیمه عمر چه جایگاهی می تواند در آن داشته باشد؟ این سئوالی است که همه آحاد جامعه پاسخش را می دانند اما در برابرش کوتاهی می کنند.
عدم توجه به بیمه عمر نه تنها در آینده گریبانگیر بسیاری از شهروندانی می شود که هیچگاه اهمیت آن را جدی نگرفتند بلکه دردسرهایی را نیز به همراه خواهد داشت که دولت را نیز در گیر آن می سازد و دولت باید برای رفع آن هزینه بیشتری کند.
متولیان امر خصوصاً مراکز و نهادهایی که توسعه فرهنگ بیمه از مهم ترین و اصولی ترین وظایف و اهداف تعریف شده آنهاست باید در این باره هرچه بیشتر کوشا باشند و احساس به نیاز این پشتوانه فردا را در تمامی سطوح جامعه گسترش دهند.
آموزش و پرورش، مراکز دانشگاهی و آموزش عالی، صدا وسیما، رسانه ها و جراید و هر فضا و مکانی که بتواند توجه مردم بیشتری را به سوی خود جلب کند، باید امکانی باشد تا فرهنگ بیمه و توسعه صنعت بیمه به صورت فراگیردر آن گسترش یابد.
به عنوان مثال انتشار داستان های واقعی و عبرت آموز درباره پیش آمدها و اتفاقاتی که برای افراد مختلف افتاده و بیمه عمر بعد از ماجرا گره زندگی بازماندگان آن فرد یا افراد را باز کرده، می تواند درجهت مشارکت مردم وتهیه بیمه بسیار تاثیر گذار باشد.
متولیان امر باید بکوشند تا خرید بیمه زندگی در صدر آمار بیمه قراربگیرد و این امر زمانی اتفاق می افتد که خرید بیمه عمر یا زندگی در کنار دیگر مایحتاج روزمره در سبد خانوار قرابگیرد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید