498 میلیارد تومان زیان شرکت های بیمه

498 میلیارد تومان  زیان  شرکت های بیمه

طی سالهای 1389-1387

بابت بیمه شخص ثالث

 

 

بیما- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عملکرد مالی بیمه شخصثالث طی سالهای 1388 و 1389 را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز بابیان این مطلب که بررسی وضعیت سود و زیان عملیات بیمه شخص ثالث طی سال های 1387 تا 1389 به ترتیب با 1332 و 1557 و 2096(جمعا  4،985،000،000،000 ریال) زیان همراه بوده است، افزود: درحالی که عملکرد شرکت های بیمه پاسارگاد، آسیا، البرز ، سامان، امید ، کارآفرین،ایران، دانا و ملت در رشته مذکور در هر سه سال زیانده و عملکرد شرکت های بیمهپارسیان، نوین، ایران معین، معلم، رازی ، توسعه و حافظ در هر سه سال سودآور بودهاست.

/ 0 نظر / 7 بازدید