برگزاری دوره های بازآموزی در استانهای خوزستان و مازندران

 

برگزاری دوره های بازآموزی

 در استانهای خوزستان و مازندران

 

   ‌دوره های بازآموزی بیمه های عمر و پس انداز  در استانهای  خوزستان و مازندران جهت نمایندگان جدید و قدیم  شعب اهواز و آبادان و نیز شعب نوشهر و تنکابن بصورت جداگانه در شهرهای اهواز و  نوشهر برگزار گردید.

   در دوره های آموزشی مذکور علاوه بر ارائه آموزش های فنی و تخصصی  بمنظور ارتقاء‌ دانش و تجربیات نمایندگان شعب ذیربط  ، ‌طرحهای جدید شرکت در حوزه بیمه های عمر و پس انداز و حوادث انفرادی بویژه طرح بیمه ارمغان زندگی خانواده معرفی و آخرین تحولات صورت گرفته  در این باره نیز  تشریح گردید.

           

 

/ 0 نظر / 5 بازدید