برگزاری جلسه کمیته اجرایی سومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی

 

برگزاری جلسه کمیته اجرایی

 سومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی

     اولین جلسه کمیته اجرایی سومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی با حضور جناب آقای دکتر عطری ، عضو هیئت مدیره و معاون بیمه های اشخاص و مدیران روابط عمومی و بیمه های عمر و پس انداز و نمایندگان مدیریت های برنامه ، آموزش و بودجه و تدارکات ، ساختمان و تاسیسات و معاونین مدیران روابط عمومی و عمر و پس انداز در ساختمان مرکزی شرکت برگزارشد.

در این جلسه در باره محل و تاریخ دقیق برگزاری سمینار ، تعداد مدعوین ، سخنرانان ، برنامه های جنبی و... مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

جزئیات برنامه سومین سمینار بازاریابی و فروش بیمه های زندگی از طریق  جراید ، سایت شرکت ، وبلاگ مدیریت بیمه های عمر و پس انداز و شعب شرکت و همچنین انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا اطلاع رسانی خواهد شد.

/ 0 نظر / 27 بازدید