بررسی شرایط عمومی بیمه بیماری های خاص در شرکت بیمه رازی

بررسی شرایط عمومی بیمه بیماری های خاص در شرکت بیمه رازی

شرایط عمومی بیمه بیماری های خاص در هفتمین جلسه کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه های زندگی ودر محل شرکت بیمه رازی بر رسی شد.

  

    به گزارش روابط عمومی و تبلیغات  بیمه رازی ، عباس رنجبرکلهرودی دبیر کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه های زندگی با اعلام مطلب فوق اظهارداشت: بیمه بیماری های خاص یکی از پوشش های بیمه ای نوظهوری است که از اواخر دهه هفتاد وارد بازار بیمه کشور شده است و از سال 1387 بعنوان یک پوشش تکمیلی، همراه با بیمه های عمر جامع ، از طرف اغلب شرکت های بیمه به متقاضیان ارائه می شود .

     نامبرده افزود : شرکت های بیمه در حال حاضر این  پوشش بیمه را با  دو  رویکرد : پرداخت هزینه های درمان یا پرداخت غرامت ارائه می کنند . علیرغم اینکه تقریبا حق بیمه واحدی دریافت می شود ،  لیکن تعهدات آنان در بیمه نامه کمی متفاوت بنظر می رسد ؛ بهمین سبب بازنگری شرایط عمومی این پوشش بیمه  ای ازطرف کارگروه تخصصی  توسعه بیمه های زندگی به این کمیته واگذار گردید.

مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه رازی در ادامه افزود : درهفتمین جلسه کمیته تدوین و بازنگری مقررات بیمه های زندگی که با حضور نمایندگان شرکت های بیمه رازی ، دانا ، ایران , آسیا ، معلم ، پارسیان ، سامان و 3 نفر از پزشکان متخصص و با سابقه صنعت بیمه تشکیل شد ؛ چهارچوب شرایط عمومی بیمه بیماری های خاص ، انواع بیماری های تحت پوشش ، تعهدات ، نحوه محاسبه حق بیمه و... مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

/ 0 نظر / 41 بازدید