کارکنان بانک انصار تحت پوشش بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا

بنام خدا  

کارکنان بانک انصار

تحت پوشش بیمه های عمرو پس انداز بیمه دانا قرار گرفتند

 

      مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا اعلام کرد : پیرو توافق و اقدامات  بعمل آمده در حدود 4،000 نفر از کارکنان بانک انصار در سراسرکشور تحت پوشش بیمه های عمر و پس انداز جامع ارمغان زندگی بیمه دانا قرار گرفتند و بهمراه خانواده از پوشش های متنوع بیمه ای  شرکت بیمه دانا برخوردار گردیدند.

   رنجبرکلهرودی مدیر بیمه های عمر و پس انداز بیمه دانا افزود : شرکت بیمه دانا با توجه به سابقه فعالیت تخصصی در بیمه های اشخاص بویژه در  بیمه های زندگی  و با توجه به  رویکرد جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام " دهه90 بعنوان دهه ی بیمه های زندگی " و نیز سیاست های جدید شرکت ، آماده  ارائه انواع بیمه های زندگی  مورد نیاز اقشار مختلف ، از جمله کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی می باشد.

      نامبرده افزود  توسعه بیمه های عمر در کشور بمنزله ی  یک سرمایه گذاری ملی است و بیمه های زندگی پشتوانه محکمی برای خانواده های ایرانی در آینده خواهد بود .  وی یکی از مهمترین عوامل  توسعه بیمه های زندگی در کشور را حمایت  دولت اعلام کرد و گفت: حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از بیمه های زندگی در کشور ، علاوه بر ایجاد زمینه توسعه عدالت اجتماعی ،  موجب حفظ منابع و سرمایه های کشور  و هدایت سرمایه های خرد بسوی اهداف کلان توسعه  اقتصادی خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید