چرا بیمه عمر لازم بود؟

بنام خدا
 
 چرا بیمه عمر لازم بود؟
 
 

شعر زیبای " چرا بیمه عمر لازم بود؟ " سروده جناب آقای جواد واعظی نماینده

شرکت بیمه دانا درتبریزمی باشد . ضمن تشکر برایشان آرزوی سلامت وتوفیق

داریم.

 
 

بود بیمه لطف خداوندگار

بزن تکیه بر بیمه در زندگی

چو جاری شود بیمه در کارها

دهد بیمه را عقل برتر سوار

تو بی بیمه با بیم ره بسپری

بکوشید و با بیمه همره شوید

تو را بیمه یک عمر جاری بود

دوایش نسازی به زاری کشد

هر آنکس زبیمه جدایی کند

نمایندگان بازوی شرکتند

تو با بیمه کردن دل آرام ساز

حمایت کنی دولت بیمه را

به علم و به تدبیر بنیاد کن

ره ابتکارات نو پیش گیر

هم از فن گوی و هم از عشق جوی

توکل کن و باور از دل بجوی

نیاز ، آدمی را پریشان کند

کند ناز سرمایه رفع نیاز

بود همسر مهربان در جهان

کند بیمه ارمغان همسرش

پدر بر پسر مهربانی کند

به تامین فرزند کو شد بسی

کند بیمه عمر فرزند خویش

به این ملت ما که دانا بود

پدر ، مادر و نیز فرزندگان

چرا بیمه عمر لازم بود ؟

گذارنده بیمه عمر باش

سراینده تا شعر بیمه سرود

 

 

به تامین ایام ناپایدار

به سازندگی سوی سرزندگی

زگلزارها دور شد خارها

پیاده بماند در این روزگار

به بیداری و خواب غم بدروی

به آسایشت بیمه داده نوید

خطر زهر پرورده ماری بود

دل روز روشن به تاری کشد

به فرداش شاید گدایی کند

نگهبان پیمانه حرمت اند

دل و فکر مردم دلا رام ساز

سرای سراسر سراسیمه را

زمردان و میدانها یاد کن

زسنت گرایی زمان گشته سیر

هم از زدرد پوی و دل از کین بشوی

نیاید دگر آب رفته به جوی

ولی بیمه عمر درمان کند

دهد بیمه عمر ، عمر دراز

دژ استوار ، آشکار و نهان

زند جاودانی گلی بر سرش

به گل دخترش همزبانی کند

نه در کار دانیش ، پیش و پسی

دوصد بازی روزگارست پیش

بده عمر دانا ، توانا بود

برد پوشش جامع ارمغان

در این کاروان عمر عازم بود !!

تو احیاگر نیمه عمر باش

برآمد به باغات جنت فرود

     

             جواد واعظی

                               « فایض »               23/4/90

/ 2 نظر / 3 بازدید
نماینده بیمه پارسیان

با سلام خدمت همکار محترم جناب آقای واعظی شعر بسیار خوبی سرودی دستت درد نکند واقعا سنگ تمام گذاشتی متشکرم

جواد جان عکست رادیدم و شعرت راخواندم بسیارخوشحال شدم دوست دوران سربازی : شهرام نقوی