تقدیر از شعب برتر سال1391

تقدیر از شعب برتر سال

1391

 

 

 

معاونت بیمه های اشخاص ومدیریت بیمه های عمر و پس انداز از مدیران و کارشناسان صدور شعب برتر شرکت در سال 1391 تقدیر و تشکر کردند. به گزارش روابط عمومی بیمه دانا،از شعب برتر شرکت در سال گذشته که در رشته های بیمه های عمر و پس انداز،حوادث انفرادی و مسافرت خارج از کشور دارای بهترین عملکرد و یا بالاترین رشد پرتفوی نسبت به بودجه پیش بینی شده بودند،توسط معاونت بیمه های اشخاص و مدیریت بیمه های عمر و پس انداز با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

 

اسامی مدیران،کارشناسان،شعب برتر و رتبه  آنها به شرح زیر است:

 


 
بیمه عمر و پس انداز

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رتبه

شعبه

1

حسن غلامی

رحمان باقری

مدیر شعبه

مسئول دایره بازاریابی

اول

امیرکبیر

2

علی اصغر محمدزاده اول

گلصنم حقی راد

مدیر

معاون بازاریابی

دوم

آزادی مشهد

3

ابوالقاسم شهپری

 علی اصغر عبادی- خانم فریده عطایی- آقای حسن نیک روان

مدیرشعبه

کارشناس

سوم

آزادی تهران

4

اکبر فاضلیان

عذرا مطهری

مدیر شعبه

کارشناس

چهارم

زاینده رود اصفهان

5

محسن رستم پور

فرزانه جدکار

مدیر شعبه

کارشناس

پنجم

کرمانشاه

/ 0 نظر / 4 بازدید