ریسک /زندگی

ریسک و زندگی

کسی که از ریسک می هراسد ، ممکن است در

سلامت بماند ؛ ولی خود را از لذت یاد گیری و رشد و

زندگی محروم کرده است.

لئو بوسکا گلیا

risk

زندگی همه مواجهه با ریسک است .اگر شما از مواجهه با

ریسک در هراس باشید در حقیقت از زندگی  هراسیده اید!

/ 0 نظر / 29 بازدید