اصلاح شرایط عمومی بیمه های عمر خطر فوت

اصلاح شرایط عمومی بیمه های عمر خطر فوت

 

       شرایط عمومی بیمه های خطر فوت عمر زمانی و مانده بدهکار در کمیته فرعی شرایط عمومی کارگروه توسعه بیمه های زندگی بازنگری و اصلاح شد .

   عباس رنجبر کلهرودی عضو و  دبیرکمیته فرعی شرایط عمومی بیمه های زندگی  با اعلام خبر فوق افزود ، بمنظور استاندارد نمودن شرایط عمومی انواع بیمه های زندگی چهار جلسه کارشناسی با حضور اعضای کمیته ،  متشکل از خانمها : فاطمه برهمن ، افسانه حاتمی و آقایان : علی اکبر پیک آزادی ، علیرضا گلپایگانی ، عباس هوشیار  نمایندگان شرکت های بیمه ایران ، رازی ، آسیا ،  پارسیان ، سینا  و بیمه دانا تشکیل و درمرحله اول شرایط عمومی بیمه های خطر فوت  ، شامل:  بیمه عمر زمانی و بیمه عمر مانده بدهکار بررسی و پیش نویس نهایی جهت ارائه به سندیکای بیمه گران ایران آماده گردید .

   نامبرده افزود در مراحل بعدی نیز  به ترتیب شرایط عمومی بیمه های مختلط پس انداز ، بیمه عمر جامع و بیمه مستمری نیز مورد بازنگری ،  اصلاح و تکمیل قرار خواهدگرفت.

/ 0 نظر / 5 بازدید