بخشنامه 211 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بخشنامه 211 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

مدل تلفیقی بیمه عمر زمانی

 و تمام عمر و مستمری

 

 

بخشنامه 211  مورخ 1/7/1391 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در باره

 نحوه اجرای تفاهم نامه بیمه های تمام عمر و مستمری وزارت نیرو  و نحوه

 دریافت حق بیمه  به کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید.

متن و جزییات بخشنامه  مذکور از طریق پرتال شرکت دردسترس همکاران

 محترم می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید