پرونده بیمه نامه طلاق برای همیشه بسته شد

صنعت بیمه - سیاوش سعیدیان عضو هیئت مدیره و معاون فنی شرکت بیمه ایران در گفتگو با موج در مورد آخرین وضعیت شکل گیری بیمه صیانت اقتصادی خانواده که تحت عنوان بیمه طلاق از آن نام برده شده بود، گفت: بیمه نامه صیانت اقتصادی از خانواده با تصوراتی که برای مردم ایجاد شد، کاملا متفاوت است، اصلا بیمه نامه به عنوان طلاق نداریم.

سعیدیان افزود: بیمه نامه صیانت اقتصادی از خانواده به عنوان طرح هایی جدید شرکت بیمه ایران است که در جهت تحکیم خانواده مطرح شده است و به عنوان طرحی است که در شرایط آتی به آن پرداخته خواهد شد و اگر به نتیجه مشخصی برسد اعلام می شود.

سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران به صراحت اعلام کرده بود که عزم و اراده من بر این است که بیمه صیانت اقتصادی خانواده را اجرایی کنم اما گویا بیمه مرکزی زیر بار نرفته و مجوز بیمه طلاق را به شرکت بیمه ایران نداده و با این اوصاف باید گفت که پرونده بیمه طلاق برای همیشه بسته شد.
   شایان ذکر است شرکت بیمه دانا با بررسی ها و مطالعات انجام شده بمنظور صیانت از کانون خانواده  بیمه مهریه را طراحی و به بازار بیمه عرضه نموده است که در این بیمه نامه بمنظور تحکیم خانواده از پذیرش موضوع  طلاق در بیمه نامه بعلت ناخوشایندی طلاق و ریسک پذیر نبودن آن   خودداری شده است
/ 0 نظر / 6 بازدید