برگزاری دومین نشست کار گروه توسعه بیمه های زندگی

 

برگزاری دومین نشست 

 کار گروه  توسعه بیمه های زندگی

    دومین جلسه کار گروه توسعه بیمه های زندگی با حضور نمایندگان شرکت های بیمه دانا ، ایران ، آسیا ، البرز ، کار آفرین ، پارسیان ، سامان ، میهن ، توسعه ، ما ،  پاسارگاد و...در محل سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.

    در این نشست ابتدا آقای دهگاهی ، نماینده سندیکای بیمه گران ایران ، گزارشی را در باره برنامه های کارگروه و دستور جلسه ارائه نمودند.و در ادامه نیز آقای نصیری مسئول  کارگروه ضمن ارائه گزارشی در مورد روند تصویب  آیین نامه جدید بیمه های زندگی و مغایرت ها و ابهامات آن و در باره  نشست مشترک با بیمه مرکزی توضیحاتی  را بیان نمودند.و سپس دو پیشنهاد ارائه شده از طرف نمایندگان بیمه دانا  بشرح زیر مورد تایید اعضای کارگروه قرارگرفت:

1- بمنظور ایجاد وحدت رویه  بین شرکت های بیمه ، هزینه های اداری و بیمه گری موضوع بند 1  ماده 3 آیین نامه  بیمه های زندگی ،  تا اطلاع ثانوی از طرف شرکت های بیمه بیک میزان در محاسبات حق بیمه لحاظ شود.

2-هزینه های اداری مذکور با توجه به سهم اتکایی  بیمه مرکزی تسهیم شود.

 

ودر ادامه نشست نیز  برخی از سرفصل های برنامه های  اجرایی سال 1391 کار گروه بشرح زیر پیشنهاد گردید:

 

1-     اصلاح ساختار سازمانی بیمه های عمر و پس انداز

2-     وحدت رویه بین شرکت های بیمه در اجرای آیین نامه

3-     بررسی ارتقائ سهم بیمه های زندگی در شرکت های بیمه

4-     استاندارد سازی نظام ماالی و حسابداری بیمه های زندگی در شرکت های بیمه

5-     تدوین آیین نامه نظارت بر عملکرد بیمه های زندگی

6-     ایجاد انجمن حرفه بیمه های زندگی

7-     تدوین نظامنامه نظارت بر انتخاب و عملکرد نمایندگان بیمه

8-     استاندارد سازی شرایط عمومی بیمه های زندگی و فرمهای ذیربط

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید