بیمۀ عمر شش میلیارد تومانی

در ایالات متحده صادر شد:

بیمۀ عمر شش میلیارد تومانی

 
بیشترین سرمایۀ بیمۀ عمر دنیا شش تریلیون و بیست و یک میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال معادل ششصد میلیارد تومان ارزش دارد.

به گزارش ریسک نیوز از بانک و بیمه و به نقل از سایت گینس ارزش سرمایۀ این بیمۀ عمر دویست و یک میلیون دلار ایالات متحدۀ آمریکا معادل یکصد و بیست میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار پوند انگلستان و یا یکصد و چهل و چهار میلیون هشتصد و سیزده هزار یورو می باشد.

این بیمۀ عمر توسط اس.جی.ال.ال.سی کارسازی شده است و توسط نوتاری پابلیک در سانتا بارابارا، کالیفورنیا، ایالات متحدۀ آمریکا در بیست و هشتم فوریه دو هزار و چهارده صادر شده است.

http://risknews.ir/news/65038/بیمۀ-عمر-شش-میلیارد-تومانی

/ 0 نظر / 41 بازدید