ابلاغ بخشنامه 201

ابلاغ بخشنامه 201

مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

بخشنامه 201  مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مورخ 11/2/1391 در باره تغییر در نرخ حق بیمه های بیمه مسافرت خارج از کشور MAPFreبه کلیه شعب شرکت ابلاغ گردید. 

متن و جزییات بخشنامه مذکور از طریق پرتال شرکت دردسترس همکاران محترم می باشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید