بخشنامه 230 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

 بخشنامه 230 مدیریت بیمه های عمر و پس انداز

        بخشنامه 230  مدیریت بیمه های عمر و پس انداز مورخ

     3/11/1391 در باره  حداکثر  سرمایه های جدید بیمه های

 عمر و پس انداز و حوادث انفرادی مورد پذیرش  به کلیه شعب

 شرکت ابلاغ گردید. 

متن و جزییات بخشنامه مذکور از طریق پرتال شرکت در

 دسترس همکاران محترم می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید