برگزاری همایش بیمه های عمر و پس انداز در کاشان

برگزاری همایش

 بیمه های عمر و پس انداز 

در کاشان

 kashan2.jpg

 

        بمنظور ارتقاء  دانش کارشناسان و نمایندگان  شرکت بیمه دانا در شهر کاشان   و انتقال تجربیات در رشته بیمه های زندگی  ، اولین همایش بیمه های عمر و پس انداز  در روز سه شنبه مورخ     9/2/93  درشعبه کاشان برگزار گردید.

   بگزارش مدیریت بیمه های عمر و پس انداز در این همایش  علاوه بر معرفی " بیمه ارمغان زندگی"  و  " بیمه ارمغان خانواده "  ،  راهکارهای فروش و بازاریابی بیمه های زندگی و حوادث و مسافرت خارج از کشور  تببین   و همچنین نحوه بررسی ریسک های  پزشکی موثر در بیمه های زندگی   ارزیابی و تشریح گردید.

/ 0 نظر / 29 بازدید